Doopsel

Voor het maken van een doopafspraak: 
neem contact op met de pastoor: 06-22784974

Dopen
is: 
opgenomen worden in de gemeenschap van de christenen. 

Met symbolen van water, zalving en olie 
heet de priester of diaken de dopeling 
met wie haar of hem nabij zijn welkom in de Kerk.

Doopsel van kinderen
Ouders die hun kindje  of al wat grotere zoon of dochter 
willen laten dopen of hierover in gesprek willen 
nemen contact op met de pastoor. 
 
Met hem wordt één voorbereidend gesprek gevoerd, 
meestal bij de ouders thuis. 
Samen met hem wordt de afspraak gemaakt 
voor het moment waarop
en de kerk waarin de doop plaatsvindt.
 
Een doopviering is individueel. 
De parochie vraagt een vrijwillige bijdrage. 
Wel dient er een doopkaars te zijn; 
deze kan men via de parochie aanschaffen.
 
Ouders of volwassenen die kiezen voor het doopsel 
bellen eerst met de pastoor voor een afspraak (06-22784974)  
en vullen vervolgens het aanmeldingsformulier in 
(ook onder de menuknop 'contact").        
 
Doopsel en vormsel van volwassenen. 
Ook een volwassene kan door het doopsel
opgenomen worden in de wereldkerk. 
Daarvoor heeft het bisdom van 's-Hertogenbosch 
een speciaal programma ontwikkeld. 
Met steeds grotere regelmaat wordt dat gevraagd. 
Dit betekent dat meer en meer mensen 
bewust kiezen voor het leven als gelovige. 
Via de pastoor of het bisdom is de informatie te verkrijgen.

http://www.bisdomdenbosch.nl/Vorming/Paginas/Diocesaan-Catechumenaatstraject.aspx

Daarnaast is er een programma voor katholieken
die wel gedoopt zijn en de Eerste Communie hebben gedaan, 
maar het Vormsel nog niet.  

http://www.bisdomdenbosch.nl/Vorming/Paginas/'Katholiek---en-nu'.aspx

Parochie H. Elisabeth hanteert de Privacyverklaring R.K. Parochies d.d. 24 mei 2018
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.