Privacyverklaring R.-K. Parochies

Parochie H. Elisabeth
hanteert de Privacyverklaring R.-K. Parochies  
d.d. 24 mei 2018,
zoals via deze link te lezen
in een album op onze website.

Een dergelijke link treft u uiteraard tevens aan
bij enkele aanmeldformulieren.